Pooltider

Som medlem i tumlaren och innehavare av ett badkort har man tillgång till Fyrishov badhus på bestämda tider.
När vi besöker Fyrishov ska vi se till att respektera tiderna och medföra giltigt badkort.

Vi har tillträde till omklädningsrum 30 minuter före och efter avsatt tid.
Om du inte har något badkort kan detta beställas via medlemsansvarig, vänligen beställ med minst 2 veckors varsel.

Viktig information för apparatdykare

Från 1 augusti 2009 kräver Fyrishov att när en apparatdykare finns i poolen måste vi ha en ansvarig på land. Denna person behöver inte vara utbildad dykledare utan skall finnas till hands för fyrishovpersonalen samt tillse att regler och tider efterföljs. Det åligger därför varje enskild medlem som apparatdyker i Fyrishov att säkra att det finns en person på land.

Veckoschema

Dag Tid Bassäng
Tisdag 20.00-21.30 50:6
Torsdag (jämna veckor) 19.00-21.30 Wet west
Söndag 19.30-21.00 Bana 1
Söndag 19.00-21.00 Bana 2
Söndag 17.30-19.30 Wet west
Fridykning och apparatdykning är tillåten på samtliga tider men vi ber er observera att tiderna på banorna 1, 2 och 50 i första hand är bokade för fridykning.